Local Organizing Committee

Huiqin Chen

Taiyuan University of Science and Technology, P.R. China

Liang Chen

Shandong University, P.R. China

Lei Deng

Huazhong University of Science and Technology, P.R. China

Zhubin He

Dalian University of Technology, P.R. China

Peng Jiang

Beijing Research Institute of Mechanical & Electrical Technology, P.R. China

Hong Jin

China Society for Technology of Plasticity, CMES, P.R. China

Beijing Research Institute of Mechanical & Electrical Technology, P.R. China

Lihui Lang

Beihang University, P.R. China

Hongwei Li

Northwestern Polytechnical University, P.R. China

Yongge Li

Chongqing Jiangdong Machinery Co., Ltd., P.R. China

Sixiao Qin

China Society for Technology of Plasticity, CMES, P.R. China

Beijing Research Institute of Mechanical & Electrical Technology, P.R. China

Debin Shan

Harbin Institute of Technology, P.R. China

Tao Wang

Taiyuan University of Technology, P.R. China

Hanguan Xia

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd., P.R. China

Haiping Yu

Harbin Institute of Technology, P.R. China

Lihua Zhan

Central South University, P.R. China

Lin Zhou

China Society for Technology of Plasticity, CMES, P.R. China

Beijing Research Institute of Mechanical & Electrical Technology, P.R. China